Månadens arkiv februari 2019

Medlemmar!

Klubben står inför ett vägval. Som
alla noterat har verksamheten gått på sparlåga de två senaste
säsongerna. Vi står nu inför att med medlemmarnas hjälp försöka
revitalisera klubben eller lägga ned.

Inför säsongen 2013 gjorde några
medlemmar en ansträngning för att ruska liv i liket efter att
hemsidan plötsligt stängts ner. Det resulterade i ett flertal
uppskattade utlandstourer, endagsåkningar och andra evenemang
förutom årliga upptaktsmöten under de följande säsongerna.
Medlemsantalet var då 25-27 st för att sakta krypa ned till dagens
20 medlemmar.

Vi som då samarbetade för att hålla
igång det hela har pratat ihop oss om att ge det det här året för
att utröna om det finns något intresse kvar eller om det är bättre
att lägga ned...

Läs mer